Shaftless thermostat IMIT tr2 9335 adjustment 0 º to 90 º

IMIT tr2 9325 Thermostat adjustment shaftless 0 º to 90 º
search
  • IMIT tr2 9325 Thermostat adjustment shaftless 0 º to 90 º

Shaftless thermostat IMIT tr2 9335 adjustment 0 º to 90 º

€29.45
Thermostat adjustment shaftless IMIT TR2 9335 range 0ºC a 90ºC (87ºC)
NC: 16(6)A/250V
NO: 6(4)A/250V
Quantity
4 Available.

Thermostat adjustment shaftless IMIT TR2 9335 range 0ºC a 90ºC (87ºC)
NC: 16(6)A/250V
NO: 6(4)A/250V
1302,6013,9335
4 Items